Przeglądy budowlane Sępopol Przegląd, bartoszycki Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy sprawnie i fachowo.11-210 Rzezczypospolitej 7 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Sępopol. Przeglądy roczne Sępopol, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Sępopol, ekspertyzy Grzegorz Górka sekretarz@sepopol.pl sepopol@sepopol.pl Urząd Miasta i Gminy 89 7613300

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Sępopol
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Sępopol
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Sępopol
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Sępopol
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Sępopol

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Sępopol
kontrole techniczne budynków Sępopol

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Sępopol Portal Sępopol Miasto Sępopol Przeglądy techniczne Sępopol Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku